Arroyo Sensei with the two trophies Stephen won on 11.1.14